24 กุมภาพันธ์ 2556 ทำบุญวันมาฆบูชา

magha bucha

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน 3 วัน 3 คืน เนื่องในวันมาฆบูชา (Makha Bucha Day Ceremony) ณ วัดป่าซัมเตอร์  Sumter Forest Temple 2275 Thomas Sumter Hwy. Sumter, SC 29153 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 (Friday, February 22, 2013 – Sunday, February 24, 2013) วันศุกร์ที่ 22 ลงทะเบียน แต่งกายนุ่งชุดขาว สมาทานศีล 8 ปฏิบัติธรรมภาคเช้า-บ่าย-ค่ำ ตลอด 3 วัน  วันอาทิตย์ที่ 24 ทำบุญตักบาตร ถวายเพล ฟังธรรม เสร็จแล้วพระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี