เเละเเล้ว งานทอดกฐิน ก็ผ่านไป...

smileเเละเเล้ว งานทอดกฐินสามัคคีก็ผ่านไปด้วยดี... ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพกฐิน เจ้าภาพสร้างหอระฆัง เจ้าภาพสร้างป้ายวัดสไตล์ทรงไทย พร้อมทั้งคณะญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ การพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองได้นั้น ต้องอาศัยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายช่วยกัน ร่วมเเรง ร่วมใจ สามัคคี มีเมตตาต่อกัน ดังคำที่ว่า "วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย ถ้าขัดกันเมื่อไรก็แย่เอย "..ส่วนยอดเงินรายรับที่ได้จากการบริจาคทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวน $ 20,617.17 รายจ่าย เก้าพันกว่าเหรียญ

อย่างไรก็ตาม คณะสงฆ์วัดป่าซัมเตอร์ ไม่มีอะไรจะตอบเเทน จึงขออาราธนา "คุณพระศรีรัตนตรัย" และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว บริวาร ญาติมิตร จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรอย่าได้มาแผ้วพาล ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน...เทอญ.