บทความ "วิธีสลายความขัดเเย้งของสังคมไทย"

magha bucha

:)))ปัญหาความขัดแย้งของคนไทยในขณะนี้ เกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน อุดมการณ์ต่างกัน แบ่งพรรคแบ่งพวก แตกเป็นสองขั่วใหญ่ทางการเมือง ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทย เเละกลุ่มคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง-เสื้อดำ ปัญหาเชิงลึก เกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่ยุติธรรมในสังคม ต่อมาจึงกลายเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย กลุ่มเสื้อสีต่างๆ ก็หาเหตุผลในการต่อสู้ เเต่สุดท้ายก็เพื่อกลุ่มผลประโยชน์ และพวกพ้องของตนเอง แต่ก็มีส่วนน้อยที่มีอุดมการณ์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

>การเรียกร้องประชาธิปไตยแบบคนเสื้อแดง-เสื้อเหลือง -เสื้อดำ ก็เป็นสิทธิ เสรีภาพ แต่อย่าไปทำผิดกฏหมายบ้านเมือง ม๊อบไปยึดสถานที่ราชการ หรือทำลายสถานที่ราชการ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เเล้ว การสร้างเงื่อนไขเเบบนี้ ถือว่าเป็นการต่อรองอำนาจ เเละกดดันรัฐบาล เพื่อให้มีการเปลี่ยนเเปลงทางการปกครอง บางกลุ่มใช้ความรุนเเรง หรืออารมณ์เป็นที่ตั้ง ไม่ใช้เหตุผล การเรียกร้องอะไรก็ตาม ควรเรียกร้องเพื่อความยุติธรรมแก่ทุกคนให้เท่าเทียมกัน ไม่มีสองมาตรฐาน ขอเตือนรัฐบาลไว้ว่าอย่าประมาท ไฟแค้นของม๊อบต่างๆยังคุกรุ่นอยู่ในใจเสมอ ไม่เคยมอดดับไปจากใจ พร้อมที่จะลุกโชนได้ตลอดเวลา

>จะหาทางออกได้อย่างไร? ผมขอเสนอวิธีสลายความขัดเเย้ง ดังต่อไปนี้
๑.ควรสมานฉันท์ ปรองดอง พูดคุยกัน
๒.ทุกคนต้องละทิฐิ
๓.ต้องให้ความยุติธรรม เท่าเทียมกัน

>>เเต่ปัญหา คือทุกฝ่ายไม่ยอมรับเหตุผลกัน ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่หันหน้าคุยกัน หันหลังให้กันอย่างเดียว สังคมจะสงบสุขได้อย่างไร? บ้านเมืองจะก้าวหน้าไปได้อย่างไร? แม้จะมีคนพยายามหาทางออก บอกทางสว่างให้ แต่ไม่มีใครสนใจในแก้ไขปัญหา สุดท้ายบ้านเมืองก็พัง เพราะคนไทยด้วยกันแตกสามัคคี ทำร้ายกันและกันเหมือนกับไม่ใช่คนไทยด้วยกัน เห็นภาพแล้วได้แต่สังเวช สลดหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนแตกแยกกันจนมองหน้ากันไม่ติด สยามเมืองยิ้ม ตอนนี้ก็ยิ้มไม่ออกกันแล้ว มีแต่จะฆ่ากันอย่างเดียว..

^-^บางคนอาจจะถามว่า"มีหลักธรรมอะไร สำหรับเเก้ปัญหาความขัดเเย้งของสังคมไทยได้บ้าง"
ขอตอบว่า "อริยสัจ 4 สามารถเเก้ปัญหาได้
๑. ทุกข์ คือ ปัญหาความขัดเเย้ง
๒.สมุทัย คือ สาเหตุของความขัดเเย้ง ได้เเก่
-ความเหลื้อมล้ำทางสังคม
-การปลุกระดมให้เกิดความรุนเเรง
-การเเย่งชิงอำนาจทางการเมือง
๓.นิโรธ คือหมดปัญหาความขัดเเย้ง ได้เเก่ ความขัดเเย้งลดลง
๔.มรรค คือ วิธีเเก้ปัญหาความขัดเเย้ง ได้เเก่ นำสาเหตุของปัญหามาจัดกลุ่มแล้วเรียงลำดับความสำคัญ และวางแผนมาตรการสำหรับแก้ไขแต่ละด้าน

>อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการเมือง เเละการสลายความขัดเเย้ง ต้องอาศัยทุกฝ่าย ทุกองค์กรร่วมมือกัน หาทางออกให้กับประเทศชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งประเทศชาติ จะไม่เกิดสงครามกลางเมืองเหมือนหลายประเทศ .. ทุกปัญหา..มีทางออก..ครับ ขอเพียงทุกคนตั้งสติให้ดี ใช้ปัญญา มีเหตุผล สำหรับการเเก้ไขปัญหา เเละเเสงสว่างจะรอคอยคุณอยู่ข้างหน้า พร้อมทั้งความผาสุกจะบังเกิดมีเเก่ พี่ น้องชาวไทย...!!!

เขียนโดย..พระมหาภูริภัทร์ สุทาศิริ^-^