16 ก.พ. 2557 ทำบุญวันมาฆบูชา

surprisedขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เเละเวียนเทียน  เนื่องในวันมาฆบูชา (Makha Bucha Day Ceremony) ณ วัดป่าซัมเตอร์  Sumter Forest Temple 2275 Thomas Sumter Hwy. Sumter, SC 29153 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 (Sunday, February 16, 2014)  เเละโปรดติดตามข่าว กิจกรรมงานบุญได้อีกช่องทางหนึ่ง คือ Facebook: Sumter Forest Temple