ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี สวัสดีปีใหม่

@ ขอเชิญสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งปฏิบัติกรรมฐาน   ณ วัดป่าซัมเตอร์ Sumter Forest Temple 2275 Thomas Sumter Hwy. Sumter, SC 29153 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม -1 มกราคม 2558 ( Wednesday, December 31, 2014,-Thursday, January 1, 2015) กรุณาแต่งกายนุ่งชุดขาว สมาทานศีล 8 ตอนเย็นเริ่มสวดมนต์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเที่ยงคืน วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2015 และในวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015 มีกำหนดการทำบุญปีใหม่ ดังนี้

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์
10.30 น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา
11.20 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
12.50 น. พุทธศาสนิกชน อาราธนาศีล/ อาราธนาธรรม
13.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
14.00 น. พระสงฆ์อนุโมทนา พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำ/เสร็จพิธี