April 12, 2015 Songkran Festival

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังพระธรรมเทศนา สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย ณ วัดป่าซัมเตอร์ เมืองซัมเตอร์ มลรัฐเซาท์แคโรไลน่า ในวันอาทิตย์ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 (April 12, 2015) โดยมีกำหนดการดังนี้

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์
10.30 น. สวดมนต์ไหว้พระ/เจริญจิตภาวนา
11.10 น. ถวายสังฆทาน/ตักบาตรพระสงฆ์/ร่วมรับประทานอาหาร
12.30 น. แสดงนาฏศิลป์ไทย
13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา/ทอดผ้าป่า/บังสุกุลอัฐิ/รับพร
14.00 น. สรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/เสร็จพิธี

สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ ประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณาส่ง Check หรือ Money Order มาร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายในนาม Sumter Forest Temple ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวัดป่าซัมเตอร์มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ขออวยพรให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข มั่งมีศรีสุข ทุกทิวาราตรีกาล...