อย่าลืม อย่าพลาด!ร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติ

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
ณ วัดป่าซัมเตอร์ เมืองซัมเตอร์ รัฐเซาท์เเคโรไลน่า
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 (Sunday,September 27,2015)
กำหนดการ
10.00 น. ทำพิธีเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง โดยคณะสรภัญญะวัดป่าซัมเตอร์
11.00 น. ไหว้พระ/รับศีล/ตักบาตร/ถวายภัตตาหารเเด่พระสงฆ์
13.00 น. ฟังเทศน์มหาชาติ
15.00 น. กรวดน้ำ รับพร /เสร็จพิธี
**นักเทศน์เเหล่เสียงทอง โดย..พระครูสถิตย์สีลาภิวัฒน์, พระมหาวิเชียร ขันทองดี, พระอาจารย์พิสิษฐ์ โอบนิธิฐนิต