เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญปีใหม่

ขอเชิญสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งปฏิบัติกรรมฐาน   ณ วัดป่าซัมเตอร์ Sumter Forest Temple 2275 Thomas Sumter Hwy. Sumter, SC 29153 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม -มกราคม 2559(December 31, 2015- January 1, 2016) กรุณาแต่งกายนุ่งชุดขาว สมาทานศีล ตอนเย็นเริ่มสวดมนต์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเที่ยงคืน วันที่ 1 มกราคม 2016 และในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2016 มีกำหนดการทำบุญปีใหม่ ดังนี้

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์
10.30 น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา
11.20 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
12.50 น. พุทธศาสนิกชน อาราธนาศีล/ อาราธนาธรรม
13.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
14.00 น. พระสงฆ์อนุโมทนา พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำ/เสร็จพิธี