เชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา

#‎ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดป่าซัมเตอร์ เมืองซัมเตอร์ รัฐเซาท์แคโรไลน่า ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 (ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส)

we invite everyone to Sumter Forest Temple for making merit on Magha Puja Day. Sunday, February 21, 2016. The Ceremony will start 10.00 am.-2.00 pm.(Not to do evil, to do good, purify the mind)