พระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจปี 2559/2016

รายนามพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจประจำ ณ วัดป่าซัมเตอร์ พ.ศ. 2559

(List of Buddhist Monks working for Sumter Forest Temple in 2016)

**********

1. Ven. Chinnaphat Khotwong - President/Abbot

2. Ven. Phuriphat Suthasiri - Vice President

3. Ven. Nikhom Artdech - Secretary

4. Ven. Phachara Walaisri

5. Ven. Khunawut Chimmakaew