ทำบุญปีใหม่ ณ วัดป่าซัมเตอร์

 

 ขอเชิญสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีทำความดีส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่พร้อมทั้งปฏิบัติกรรมฐาน   วัดป่าซัมเตอร์ Sumter Forest Temple 2275 Thomas Sumter Hwy. Sumter, SC 29153 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 -1 มกราคม 2560(December 31, 2016- January 1, 2017) กรุณาแต่งกายนุ่งชุดขาวสมาทานศีล 8 ตอนเย็นเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่เวลา 8.00 . เป็นต้นไป จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 1 มกราคม 2017 และในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017 มีกำหนดการทำบุญปีใหม่ดังนี้

10.00 . พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันวัดป่าซัมเตอร์
10.30
. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา
11.20
. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
12.50
. พุทธศาสนิกชนอาราธนาศีล/ อาราธนาธรรม
13.00
. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
14.00
. พระสงฆ์อนุโมทนาพุทธศาสนิกชนกรวดน้ำ/เสร็จพิธี