วิธีแก้ไขความขัดแย้งคณะสงฆ์

 

ใกล้จะสิ้นปีเแล้ว แต่ความวุ่นวายทางคณะสงฆ์ ยังไม่สิ้นสุด เพราะรัฐบาลชุดนี้ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาไม่เป็น ปัญหาต่างๆยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง โดยเฉพาะปัญหาการบริหารคณะสงฆ์ ซึ่งมีมหาเถรสมาคมเป็นหลัก เมื่อมีการตั้งสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ สนช.จึงต้องแก้ พรบ.คณะสงฆ์บางมาตรา เพื่อจะปลดล๊อค กลับไปใช้อย่างเก่า ให้อำนาจพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้สถาปนาแต่งตั้ง แต่ไม่ยอมปรึกษา มส. สักคำมองไม่เห็นความสำคัญของมหาเถรสมาคม  ยิ่งตอนนี้มีผู้นับถือศาสนาอื่นพยายามทำลายพุทธศาสนาซึ่งแฝงตัวอยู่ในคณะรัฐบาล และอำนาจนิติบัญญัติ พร้อมทั้งใช้กฎหมายและแก้ไขกฎหมาย เพื่อมาบีบบังคับคณะสงฆ์ ซึ่งชาวพุทธต้องรู้ทัน รู้กัน รู้แก้ ปัญหามีไว้แก้มิใช่ปล่อยปละละเลยครับ!


อันที่จริงตั้งแต่โบราณมาประเทศไทยเราแบ่งอำนาจชัดเจนฝ่ายอาณาจักร(รัฐบาล)มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนปกป้องคุ้มครองพระศาสนามิใช่ไปก้าวก่ายฝ่ายศาสนจักรอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งอาณาจักรและศาสนจักรต้องมีความสัมพันธ์เนื่องถึงกันมีลักษณะสนับสนุนส่งเสริมโดยมีวัตถุประสงค์คือการนำสันติสุขมาสู่สังคมเพื่อให้ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
หากมีคำถามว่า"มีหลักธรรมอะไรสำหรับเเก้ปัญหาความขัดเเย้งของคณะสงฆ์ไทยได้บ้าง
ขอตอบว่า "อริยสัจ 4 สามารถเเก้ปัญหาได้
. ทุกข์คือปัญหาความขัดเเย้ง
.สมุทัยคือสาเหตุของความขัดเเย้งได้เเก่
-
การไม่เคารพกฎกติการะเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
-
การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารใส่ร้ายป้ายสี
-
การเเย่งชิงอำนาจและต้องการล้มการปกครองคณะสงฆ์
.นิโรธคือหมดปัญหาความขัดเเย้งหรือความขัดเเย้งลดลง
.มรรคคือวิธีเเก้ปัญหาความขัดเเย้งได้เเก่นำสาเหตุของปัญหามาจัดกลุ่มแล้วเรียงลำดับความสำคัญและวางแผนมาตรการสำหรับแก้ไขแต่ละด้านเช่น
_
มหาเถรสมาคมเเละสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องรีบแก้ปัญหาโดยด่วนตามกฎมหาเถรสมาคมหรือพรบ.คณะสงฆ์
_
ต้องกำจัดอลัชชีที่เป็นเสี้ยนหนามของพระพุทธศาสนาโดยเร่งด่วน
_
ต้องปฏิรูปคณะสงฆ์และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯลฯ
อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์เเละการสลายความขัดเเย้งต้องอาศัยทุกฝ่ายทุกองค์กรร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศชาติทุกปัญหา..มีทางออก..ครับขอเพียงทุกคนตั้งสติให้ดีใช้ปัญญามีเหตุผลสำหรับการเเก้ไขปัญหาเเละเเสงสว่างจะรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าขอเพียงเชื่อมั่นและศรัทธา...!!!