ทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดป่าซัมเตอร์

 ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดป่าซัมเตอร์ เมืองซัมเตอร์ รัฐเซาท์แคโรไลน่าในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 (ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใส)

we invite everyone to Sumter Forest Temple for making merit on Magha Puja Day. On February 11-12, 2017. The Ceremony will start 10.00 am.-2.00 pm.(Not to do evil, to do good, purify the mind)

มีกำหนดการดังนี้

10.00 . พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันณวัดป่าซัมเตอร์
10.30
. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา
11.20
. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
12.50
. พุทธศาสนิกชนอาราธนาศีล/ อาราธนาธรรม
13.00
. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์/เวียนเทียน
14.00
. พระสงฆ์อนุโมทนาพุทธศาสนิกชนกรวดน้ำ/เสร็จพิธี