เชิญจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ได้นะครับ

ในปี 2560 ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ จะมีพระสงฆ์เทศน์ประจำทุกวันอาทิตย์ ดังนั้นจึงขอเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์เพื่อเพิ่มพูนบารมีให้กับตัวเองและครอบครัวของท่านให้พบแต่ความสุขความเจริญ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ส่วนท่านใดต้องการจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์วันไหน กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบด้วยนะครับ ในปีนี้มีพระจำพรรษา 5 รูป ซึ่งมีรายนามดังต่ไปนี้

_พระมหาชินพัฒน์ จกฺกเมธี

_พระนิคม  ฐิตธมฺโม

_พระมหาภูริภัทร์ อคฺคธมฺโม

_พระ ดร.ขาว คุตฺตธมฺโม

_พระพชร  ภูริปญฺโญ