ประกาศนียบัตรรับรององค์กร

ด้านล่างคือ ประกาศนียบัตรรับรองสถานะความมีอยู่ของ Sumter Forest Temple ซึ่งทาง Secretary of State of South Carolina เป็นผู้ออกให้ แสดงถึงวันที่จดทะเบียนก่อตั้ง และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรตามกฎหมายของมลรัฐเซาท์ แคโรไลน่า

certificate of_existence