Get Adobe Flash player

Login Form

Visitors Counter

000657963
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
118
2049
630248
4641
6501
657963

Your IP: 54.167.48.192
Server Time: 2018-02-18 01:26:27

Search

Contact Us

Sumter Forest Temple

2275 Thomas Sumter Hwy.

Sumter, SC 29153

Tel. 803-469-2494

E-mail: sumterforesttempe@hotmail.com

Banners

ชี้แจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อวัด

เจริญสุขสวัสดีสาธุชนทุกท่าน

หลายท่านคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับปัญหาของวัดรัตนวนาราม ที่มีการเปลี่ยนชื่อของวัดใหม่ จาก Wat Rattanavanaram เป็น Sumter Forest Temple โดยได้ทำการยื่นขอเปลี่ยนชื่อของวัดต่อ SC Secretary of State มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา มีญาติโยมหลายท่านได้สอบถามถึงเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ และมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสียหายเพราะไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อคลายความสงสัยของสาธุชนทุกท่าน จึงขอชี้แจงดังนี้

Read more: ชี้แจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคี 16 ต.ค. 2554

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าซัมเตอร์ เมืองซัมเตอร์ มลรัฐเซาท์แคโรไลน่า ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2554 (October 16, 2011) เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยวัดป่าซัมเตอร์ ยังมีความต้องการจตุปัจจัยจำนวนมากมาบำรุงวัด ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารวัด พร้อมทั้งญาติโยมเมืองซัมเตอร์และเมืองใกล้เคียง จึงได้พร้อมใจกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี

คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บ เพราะช่างยังไม่มีความชำนาญ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดาก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ไม่เหมือนในปัจจุบันซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ เพราะฉะนั้น ใครที่เป็นเจ้าภาพกฐิน และผู้ร่วมทำบุญทอดกฐิน จึงมีบุญมากและมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่

ดังนั้น ขอให้ท่านเจ้าภาพ และคณะญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ทุกประการเทอญ.

ประธานกรรมการ

DIANA ADAMS (คุณแม่เกต), คุณทองเครือ CONTRERAS (แจ๋ว), คุณวรุณี ทองประดิษฐ์ (ณี)

คุณวัลย์ทิพย์ GOULDTHORP (เมย์), คุณอารีย์ BARTON (แดง), คุณละออง GREENE (นิด)

หมายเหตุ ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรุณาเขียน Check หรือ Money Order สั่งจ่ายในนาม Sumter Forest Temple

14 ส.ค. 2554 ทำบุญวันเเม่

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญวันแม่ เพื่อแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาคุณ ณ วัดป่าซัมเตอร์ (วัดรัตนวนาราม - อดีต) เมืองซัมเตอร์ เซาท์เเคโรไลน่า ในวันอาทิตย์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 (August 14, 2011) เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องในเทศกาลวันเเม่เเห่งชาติ วัดป่าซัมเตอร์ได้จัดงานทำบุญขึ้น เพื่อเเสดงความจงรักภักดีต่อเเม่ของเเผ่นดินคือพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นรักของปวงชนชาวไทย คนไทยที่อยู่ในประเทศหรือในต่างประเทศ ควรจะเเสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านผู้ได้กระทำคุณูปการต่อประเทศชาติเเละได้นำความร่มเย็นเป็นสุขเเก่ประชาชนโดยทั่วหน้า

อีกประการหนึ่ง เป็นวันเเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเเม่ผู้ให้กำเนิด ด้วยการทำบุญสร้างคุณงามความดี เพื่อตอบเเทนบุญคุณท่าน อย่างไรก็ตาม การตอบเเทนบุญคุณผู้ให้กำเนิดนั้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี ซึ่งทุกคนควรจะให้ความสำคัญในวันเเม่เเห่งชาติ เพราะในหนึ่งปีมีครั้งเดียว ความรักของเเม่คือความรักเเท้ที่ยิ่งใหญ่ หาอะไรมาเปรียบไม่ได้ ดังนั้นลูกทุกคนควรรักเเม่ให้มาก อย่าทำให้ท่านเสียใจ อย่าเลี้ยงเเต่กายอย่างเดียวต้องเลี้ยงใจท่านด้วย ฉะนั้นจึงเชิญชวนทุกท่านมาสร้างความดี"เพื่อแม่"ซึ่งเป็นคนที่มีพระคุณมากที่สุดในโลกนี้

กำหนดการ

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์

10.30 น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา

11.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์/ถวายสังฆทาน//ร่วมรับประทานอาหาร

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

13.40 น. พระสงฆ์อนุโมทนา/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/ค่าน้ำนม/เสร็จพิธี

สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ ประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณาส่ง Check หรือ Money Order มาร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายในนาม Wat Rattanavanaram ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวัดด้วยดี

17 ก.ค. 2554 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญวัดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ณ  วัดป่าซัมเตอร์ (วัดรัตนวนาราม - อดีต) เมืองซัมเตอร์ มลรัฐเซาท์แคโรไลน่า ในวันอาทิตย์ที่  17 กรกฎาคม 2554 (July 17, 2011) เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ส่วน"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย มาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน-ผ้าจำนำพรรษา ฟังธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียน ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 2554 (ในพรรษานี้ มีพระจำพรรษา 3 รูป)               

กำหนดการ 

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์ (วัดรัตนวนาราม - อดีต)                      

10.30 น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา                                  

11.10 น. ถวายสังฆทาน/ตักบาตรพระสงฆ์/ร่วมรับประทานอาหาร                

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์                                  

13.40 น. ถวายต้นผ้าป่าสามัคคี-ผ้าอาบน้ำฝน/พระสงฆ์อนุโมทนา/เวียนเทียน/เสร็จพิธี

สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ ประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณาส่ง Check หรือ Money Order มาร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายในนาม Wat Rattanavanaram  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวัดป่าซัมเตอร์ (วัดรัตนวนาราม - อดีต)มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

ป้ายชื่อของวัดป่าซัมเตอร์

ป้ายชื่อของวัดป่าซัมเตอร์
ขออนุโมทนาและขอบคุณญาติโยมที่ร่วมบริจาคสร้างป้ายชื่อของวัดป่าซัมเตอร์ ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดไป...