Get Adobe Flash player

Login Form

Visitors Counter

000636327
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
409
273
1850
608936
6346
8518
636327

Your IP: 54.80.33.183
Server Time: 2017-11-23 22:43:47

Search

Contact Us

Sumter Forest Temple

2275 Thomas Sumter Hwy.

Sumter, SC 29153

Tel. 803-469-2494

E-mail: sumterforesttempe@hotmail.com

Banners

14 ส.ค. 2554 ทำบุญวันเเม่

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญวันแม่ เพื่อแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาคุณ ณ วัดป่าซัมเตอร์ (วัดรัตนวนาราม - อดีต) เมืองซัมเตอร์ เซาท์เเคโรไลน่า ในวันอาทิตย์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 (August 14, 2011) เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องในเทศกาลวันเเม่เเห่งชาติ วัดป่าซัมเตอร์ได้จัดงานทำบุญขึ้น เพื่อเเสดงความจงรักภักดีต่อเเม่ของเเผ่นดินคือพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นรักของปวงชนชาวไทย คนไทยที่อยู่ในประเทศหรือในต่างประเทศ ควรจะเเสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านผู้ได้กระทำคุณูปการต่อประเทศชาติเเละได้นำความร่มเย็นเป็นสุขเเก่ประชาชนโดยทั่วหน้า

อีกประการหนึ่ง เป็นวันเเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเเม่ผู้ให้กำเนิด ด้วยการทำบุญสร้างคุณงามความดี เพื่อตอบเเทนบุญคุณท่าน อย่างไรก็ตาม การตอบเเทนบุญคุณผู้ให้กำเนิดนั้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี ซึ่งทุกคนควรจะให้ความสำคัญในวันเเม่เเห่งชาติ เพราะในหนึ่งปีมีครั้งเดียว ความรักของเเม่คือความรักเเท้ที่ยิ่งใหญ่ หาอะไรมาเปรียบไม่ได้ ดังนั้นลูกทุกคนควรรักเเม่ให้มาก อย่าทำให้ท่านเสียใจ อย่าเลี้ยงเเต่กายอย่างเดียวต้องเลี้ยงใจท่านด้วย ฉะนั้นจึงเชิญชวนทุกท่านมาสร้างความดี"เพื่อแม่"ซึ่งเป็นคนที่มีพระคุณมากที่สุดในโลกนี้

กำหนดการ

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์

10.30 น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา

11.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์/ถวายสังฆทาน//ร่วมรับประทานอาหาร

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

13.40 น. พระสงฆ์อนุโมทนา/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/ค่าน้ำนม/เสร็จพิธี

สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ ประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณาส่ง Check หรือ Money Order มาร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายในนาม Wat Rattanavanaram ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวัดด้วยดี

17 ก.ค. 2554 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญวัดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ณ  วัดป่าซัมเตอร์ (วัดรัตนวนาราม - อดีต) เมืองซัมเตอร์ มลรัฐเซาท์แคโรไลน่า ในวันอาทิตย์ที่  17 กรกฎาคม 2554 (July 17, 2011) เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ส่วน"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย มาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน-ผ้าจำนำพรรษา ฟังธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียน ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 2554 (ในพรรษานี้ มีพระจำพรรษา 3 รูป)               

กำหนดการ 

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์ (วัดรัตนวนาราม - อดีต)                      

10.30 น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา                                  

11.10 น. ถวายสังฆทาน/ตักบาตรพระสงฆ์/ร่วมรับประทานอาหาร                

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์                                  

13.40 น. ถวายต้นผ้าป่าสามัคคี-ผ้าอาบน้ำฝน/พระสงฆ์อนุโมทนา/เวียนเทียน/เสร็จพิธี

สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ ประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณาส่ง Check หรือ Money Order มาร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายในนาม Wat Rattanavanaram  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวัดป่าซัมเตอร์ (วัดรัตนวนาราม - อดีต)มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

ป้ายชื่อของวัดป่าซัมเตอร์

ป้ายชื่อของวัดป่าซัมเตอร์
ขออนุโมทนาและขอบคุณญาติโยมที่ร่วมบริจาคสร้างป้ายชื่อของวัดป่าซัมเตอร์ ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดไป...